Slavimo 18 godina sa vama
office@wayout.co.rs
+381 11 4144 284
+381 11 4144 294
+381 11 4144 295
+381 62 212 282
Radno vreme
od ponedeljka do petka: 09-20 h - rad sa strankama od ponedeljka do petka: 11-19 h - subotom radno vreme i rad sa strankama: 10-16 h

Pravno obaveštenje

Pravno obaveštenje

Prava intelektualne svojine

Pojam „veb sajt“ u svrhu ovog pravnog obaveštenja, obuhvata sve web strane na web adresi www.wayout.rs (daljem tekstu: veb sajt).

Vlasništvo autorskih prava je nad svim autorskim radovima, koji su na bilo kakav način uključeni u veb sajt.
Znak i logotip Wayout (u skraćenom obliku), Wayout Travel Agency (u punom obliku), kao i korporativni slogan Better Ways to go zaštićeni su pravnim aktima.

Sva prava su zadržana. Posetilac ili korisnik veb sajta koristi sadržaj na njemu isključivo za svoju sopstvenu potrebu, to je nekomercijalna potreba. Svaki drugi oblik upotrebe sadržaja veb sajta (kao npr. kopiranje, distribucija, apliciranje uz drugo robno ime ili marku i slično) u komercijalne svrhe je zabranjena, osim ako to nije regulisano posebnim ugovorom sa korisnikom (odnosi se na subagente).

Ograničenje upotrebe informacija i materijala

Informacije i materijale, koji se kao takvi prikazuju na veb sajtu, korisnik ili posetilac veb sajta može preuzeti sa servera za svoju sopstvenu upotrebu (kućnu upotrebu), pri čemu ne sme doći do kršenja naznačenih autorskih prava, prava intelektualne svojine ili drugih prava o kojima postoji obaveštenje. Dozvoljeno je preuzimanje i štampanje informacija i materijala sa namenom pregleda i korištenja u nekomercijalne svrhe. Svako drugo kopiranje, distribucija, ponovno objavljivanje, promene informacija i materijala na www.wayout.rs ili njihovo slanje poštom kao i širenje na bilo koji drugi način bez prethodne pismene dozvole ili posebnog ugovora je zabranjeno.

Wayout Travel Agency ne odgovara za oblik i sadržaj povezanih (linkovanih) veb sajtova.

Ograničenje odgovornosti

Wayout Travel Agency se trudi da su podaci na veb sajtu pravilni i ažurni, tako da Wayout Travel Agency, ni bilo koje drugo pravno ili fizičko lice koje je učestvovalo u izradi veb sajta ili pri njegovoj obnovi, ne može biti odgovorno za eventualnu štetu ili izgubljenu dobit, koja bi kod korisnika veb sajta nastala usled upotrebe veb sajta ili nemogućnosti korišćenja navedenog.

Wayout Travel Agency omogućava samo pristup sadržaju veb sajta, tako da ne može biti odgovorna za eventualnu štetu ili izgubljenu dobit koja bi nastala kod korisnika usled ometanja rada veb sajta.

Wayout Travel Agency ima pravo da bez prethodnog obaveštenja promeni veb sajt.

Sigurnost ličnih podataka

Podaci, koje Wayout Travel Agency dobija na bilo koji način preko veb sajta, namenjeni su za isključivu internu upotrebu i Wayout Travel Agency ih štiti u skladu sa propisima koji regulišu zaštitu ličnih podataka i zakona o obligacionim odnosima.

Generalno

Za moguće sporove oko upotrebe veb sajta nadležni su zakoni Republike Srbije. Eventualne sporove rešavaće stvarno nadležni sud u Beogradu.

Za upotrebu veb sajta korisnik potvrđuje, da je prihvatio prethodno opisane uslove i da se sa njima slaže.

Wayout Travel Agency

 

Licenca OTP broj 117/2021
kategorija A od 13.10.2021
za organizovanje turističkih putovanja
© 2009-2024 | Uslovi korišćenja
Sva prava zadržana